Körük nedir?

Çeşitli yerlerde, ateşi canlandırmak için, daha çok demirci ve kalaycıların kullandıkları bir alet. Açılıp kapanarak içindeki havayı ateşe üfleyen bu alet, uzun zaman el sanatları ile uğraşan erbabı tarafından kullanılmıştır. Değişik boy ve tipte olanları vardı. Genellikle basit iki deri tulumdan meydana gelirler. Bütün körüklerde hava akımının devamı, birbiri üzerine konmuş iki körüğün sıra ile sıkıştırılması ile temin edilirkörük

Eskiden Anadolu’da çok kullanılan körükler, küçük iş yerlerinde hala istifade edilen aletlerdendir. Bilhassa demirci ve kalaycılar kullandıkları kömürün devamlı hararetini muhafaza etmeleri için kurdukları körük ile ateşi devamlı üflerler. Kömürün üzerindeki demir parçası, kor; kalaylanacak kap da sıcaklığını muhafaza edecek halde bulunur. Demirci ve kalaycılar bu işleri yapmak için körükçü çırakları kullanırlardı.

Bir şeyin üstüste katlanmış açılıp kapanmıya elverişli kısmına da körük adı verilmektedir. Fotoğraf makinası körüğü, kitap körüğü gibi.

Sözlükte "körük" ne demek?

1. Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç.
2. Kimi araçların açılıp kapanabilir üst üste katlanmış bölümü.
3. Kimi müzik araçlarında hava vermeye yarayan, el ya da ayakla işletilen meşin ya da kağıt bölüm.

Cümle içinde kullanımı

Bir taraftan ha bire körüğün ipini çekiyordu.
- R. Enis

Körük kelimesinin ingilizcesi

n. bellows, pair of bellows, blower, fan

--Reklam--